Lørdagsflyging. Mulig 3-6 personer Steinerskolen Arendal v/Morten Hansen (97582355)?