Priser 2021


Priser

Sandefjord Seilflyklubb på Notodden Seilflysenter priser 2021Rev. 09082021BR
IntroduksjonsturerGenerelt om introduksjonsturer
OBS! Maksimum høyde på passasjerer er 200 cm, samt at maksimum nettovekt er 102 kg.
Oppmøte ved Notodden Seilflysenter, innenfor Oasen Restaurant, Reshjemveien 28b, etter avtale eller Ad Hoc. Ta med caps og solbriller. Anbefales at passasjeren ikke spiser eller drikker 30 min før oppmøte. Tillegg på kr 100,- pr. 100 m for høyere slep enn avtalt. Normalt ca 30 minutter i lufta, inkl. slepetid. Ev. tillegg kr. 350,- pr. påbegynt ekstra time utover 45 minutter, etter passasjerens ønske .Betaling innkreves på stedet av piloten (Kontant til piloten eller Vipps til Sandefjord Seilflyklubb) og belastes denne ut fra anmerkning i dag/slepeloggen. Kan også forhåndsbetales til Sandefjord Seilflyklubb: 2500.22.04323 og merkes med “Bestilt tur”, navn og avtalt dato, og så fremvise innbetaling ved avtalt dag for oppmøte. Ev. ubenyttede Boardingcard kan også benyttes neste års sesong. Kontakt oss for “Boardingkort” som gave før en bursdag o.l.

Ring/mail ev. ring Bjørnar Ryeng, Tlf. 951 666 31, e-post: bryeng @ online.no eller Vidar Ingebretsen 915 18 662, vsingebretsen @ gmail.com (skriv epost adressen inn uten mellomrom i din epost).

 
Seilfly, introduksjonsturDekker seilflyleie og slep til 800 meter.  Må flys av instruktør.1.600,-
Happening, introduksjonstur.Introtur, samt om ønskleig full demonstrasjon av acroseilflyging, med slep til 1200 m og “på hodet ned”. Fra 600 m til landing vanlig seilflyging grunnet sikkerhetsbegrensning for denne typen flyging

negative connotations (1) . generic viagra online for sale individual patient’s selection of therapy. As previously.

. MÅ kun flys av instruktør og skal inneholde en kort briefing før flyging, samt introduksjonsøvelser til seilflyging. Når turen er forhåndsbooket (typisk utdrikkingslag/gave osv.), kr. 2.500,-. Tas også Ad Hoc, ved ledig kapasitet til kr. 2.000.
Bestilt: 2.500,-
Ad Hoc: 2.000,-(Ved ledig kapasitet)
KursGrunnkursKursavgiften dekker: Instruktørtimer, kurs, og eksamener, samt fri overnatting og gratis leie av klubbens fly hele sesongen. Man betaler så for flyslepene etter hvert, noe som omfatter 30 starter. Dette innebærer minimum 20 turer med instruktør, samt deretter 10 solostarter til 500 meter (kr. 335,-/start). Kurset kan tas i form av et sommerkurs eller ved flyging på weekend-basis når det måtte passe. Deretter koster et årskort for neste sesong, som gir fri overnatting og gratis leie av klubbens fly, kr. 6.950,-, samt kostnader ved slep pr. tur. Avgiften dekker ikke: Medlemskap i NAK/SSFK, kursmateriell fra NLF, selvassuranse og elevbevis utstedelse. Legeundersøkelse betales også av eleven.9.000,-
Godkjent legeundersøkelse kreves for utstedelse av Elevbevis.
Slep over 500m, se under slep.
Videregående kursDekkes av årskort, evt for deler av det i året etter grunnkurs, pluss vanlige slepekostnader etter prislisten.0,-
Akrobatikk og strekk-kursArrangeres separat. Se innbydelse eller be om tilbud.
ÅrskortÅrskort for seilflyeiere og studenterSeilflyeiere som leilighetsvis bruker klubbens internat og flypark, ellers som fullt årskort, bortsett fra lavere prioritet på overnatting, fly og slep.4.950,-
Fullt årskortDekker seilflyleie på alle klubbens fly, selvassuranse, samt fri benyttelse av klubbens fasiliteter på Notodden i den grad det er plass. Betales før første flyging

12Erectile dysfunction can be effectively treated with a viagra generic with concomitant use of nitrates and are presumed to be.

. Halv pris etter 1.8. Rabatt for aktive familemedlemmer under utdanning og mil tjeneste. * Fullt årskort gir 1. prioritet på overnatting, fly og slep!
6.950,-
EnkeltstarterEnkeltstarter glassfiber og Super BlanikSeilflyleie for medlemmer uten årskort. Selvassuranse belastes ved første flytur. Pris/påbegynt time på L-23, ASK 21 og Ka8. Gjelder ikke LS4, LS8 og DG300. Disse fordrer fullt årskort. LS8 flys kun etter tillatelse av eier. Etter første time, kr. 6,-/minutt.350,-
Enkeltstarter K8Seilflyleie for medlemmer som ikke har årskort. Selvassuranse belastes ved første flytur. Pr påbegynt time kr 175,-, deretter kr. 3,-/minutt.175,-
Assuranse / ansvar og brukertilskudd til senterdriften.SelvassuranseAlle som skal fly klubbens fly, inkl. slepeflygere, som ikke har årskort, belastes for selvassuranse ved første flytur. Er inkludert i SSFK årskort. Selvassuranse: 300,-
Andel ved skade på fly, utstyr eller anleggVed brudd på regelverk eller grov uaktsomhet, kan ansvar bli gjort gjeldende for klubbens utgifter .
Slep for seilflygereSlep pr. 100 meterBeregnet pr. Påbegynt 100 meter. Min. 300 meter, opp til 600 meter:65,-
  
Slep fra 600 meter til 1200 meter. Pris pr. 100 meter:35,-
  
Slep over 1200 meter. Pris pr. 100 meter:65,-
  
Bruksavgift/ landingsavgiftBeregnes pr. start65,-
OvernattingOvernatting ved klubbens internat på Notodden Seilflysenter, pr. natt.Medlemmer med årskort, elever med pakkepris, klubbvakt, instruktør, SSFK slepeflyger. Bluesfestival. 75,-. Årskort gir 1. prioritet!*0,-
Medlemmer uten årskort/natt (Notodden Bluesfestival 150,-/natt/seng.) *100,-
Leie av enkeltrom, 4 senger for medl. med årskort*, om avt. på forhånd og ledig kapasitet. Bluesfestival 500,-.150,-
Enkeltrom for medlemmer uten årskort, om avt. på forhånd og ledig kapasitet. Bluesfestival 800,-.250,-
Enkeltrom for ikke-medlemmer, innkreves på stedet av klubbvakt eller instruktør, eventuelt kr. 150,-/seng/natt utenom høysesongene. Notodden Bluesfestival: 250,-/seng/natt, ev. 1.000,-/rom. Betales til 2500.22.04323, mrk. overnatting.500,-
Camping*Camping på klubbens område, adgang til dusj /toalett, strøm*Medlemmer av SSFK med fullt eller privateier årskort* gratis med telt eller vogn, eks. strøm*. Medlemmer uten årskort/venner 50,-/natt/person (Bluesfestivalen 100,-/natt/person). Langtid campingvogner uten årskort i SSFK: 600,-/1.200,- for måned/sommersesong. Strøm etter forbruk i tillegg på sesongleie. Vinteropplag 15/9-15/3: 600,-+strøm. *Strøm beregnes med kr. 1,25/kWh.50,-
 Camping andre, ikke-medlemmer /natt/person (Bluesfestivalen 100,-/natt/person).75,-
HangarleiePlass for seilfly i klubbens hangar på Notodden seilflysenter.I sesongen 1.4 – 31.10, per måned330,-
Utenom sesong, per måned210,-
Utleie av seilflySeilflyutleie til konkurranser / kursBrev / epost til klubben for styrebehandling.
BetalingMedlemmer/ikke medlemmerInnbetalinger:
Sandefjord Seilflyklubb: 2500.22.04323 – Årskort, slep, flyleie, bestilte turer.
MedlemmerSandefjord Seilflyklubb, 2500.22.04323 – Overnatting, camping, senteret.Kvitteringer for utlegg for klubben sendes ny kasserer Haldor Lønningdal.  . .  Kasserer kontaktes også ved behov for betalingsordning: Epost til: haldor @ halair.com.    (Skriv epost adressen inn uten mellomrom i ditt epost program). Telefon: 92 89 00 23.
Ikke-medlemmerInnkreves på stedet av klubbvakt eller instruktør for overnatting, ellers, om avtalt, som ovenfor.