Priser 2016/2017

Priser

 

Sandefjord Seilflyklubb Foreløpige priser 2016 (under redigering, endringer kan forekomme) Rev. 031116 BR
Kurs Grunnkurs Kursavgiften dekker: 30 slep til 500 meter, kurs, eksamener, overnatting og bruk av internat, samt gratis seilflyleie resten av sesongen etter endt grunnkurs. Avgiften dekker ikke: Medlemskap i NAK/SSFK, kursmateriell, selvassuranse og elevbevis utstedelse. Legeundersøkelse betales også av eleven. 18.000,-
Godkjent legeundersøkelse kreves for utstedelse av Elevbevis.
Slep over 500m, se under slep.
Videregående kurs Dekkes av årskort, evt for deler av det i året etter grunnkurs, pluss slep 0,-
Akrobatikk og strekk-kurs Arrangeres separat. Se innbydelse eller be om tilbud.
Årskort Årskort for seilflyeiere og studenter Seilflyeiere som leilighetsvis bruker klubbens internat og flypark, ellers som fullt årskort, bortsett fra lavere prioritet på overnatting, fly og slep. 4.950,-
Fullt årskort Dekker seilflyleie på alle klubbens fly, selvassuranse, samt fri benyttelse av klubbens fasiliteter på Notodden i den grad det er plass. Betales før første flyging. Halv pris etter 1.8. Rabatt for aktive familemedlemmer under utdanning og mil tjeneste. * Fullt årskort gir 1. prioritet på overnatting, fly og slep! 6.950,-
Enkeltstarter Enkeltstarter glassfiber og Super Blanik Seilflyleie for medlemmer uten årskort. Selvassuranse belastes ved første flytur. Pris/påbegynt time på L-23, ASK 21 og Ka8. Gjelder ikke LS4, LS8 og DG300. Disse fordrer fullt årskort. LS8 flys kun etter tillatelse av eier. Etter første time, kr. 6,-/minutt. 350,-
Enkeltstarter K8 Seilflyleie for medlemmer som ikke har årskort. Selvassuranse belastes ved første flytur. Pr påbegynt time kr 175,-, deretter kr. 3,-/minutt. 175,-
Assuranse / ansvar og brukertilskudd til senterdriften. Selvassuranse Alle som skal fly klubbens fly, inkl. slepeflygere, som ikke har årskort, belastes for selvassuranse ved første flytur. Er inkludert i SSFK årskort. Selvassuranse: 300,-

 

Andel ved skade på fly, utstyr eller anlegg Ved brudd på regelverk eller grov uaktsomhet, kan ansvar bli gjort gjeldende for klubbens utgifter .
Introduksjonsturer. Betaling innkreves på stedet av fartøysjef og belastes denne ut fra anmerkning i dag/slepeloggen. Kan også forhåndsbetales til Sandefjord Seilflyklubb: 2500.22.04323 og merkes med Bestilt tur, og så fremvise innbetaling ved oppmøte. Kontakt oss for “Boardingkort” som gave. Seilfly, introduksjonstur,
Ad Hoc, ved ledig kapasitet.
Dekker seilflyleie og slep til 800 meter. Normalt maks 1/2 time, inkl. slepetid. Tillegg kr 100,- pr 100 m for høyere slep. Tillegg kr. 350,- pr. påbegynt ekstra time utover 30 minutter. Må flys av instruktør. 1500,-
Happening, introduksjonstur,

Ad Hoc.

Full demonstrasjon av acroseilflyging, slep til 1200 m og på hodet ned. Fra 600 m til landing vanlig seilflyging grunnet sikkerhetsbegrensning for denne typen flyging. MÅ kun flys av instruktør og skal inneholde en kort briefing før flyging, samt introduksjonsøvelser til seilflyging. Estimert til 30 minutter i luften, eller tillegg på kr. 350,- pr. påbegynt time utover 30 minutter. Tas Ad Hoc, om det passer. 2000,-

 

Happening, intro, akro Når turen er forhåndsbooket(typisk utdrikkingslag/gave osv.). Ellers som ovenfor. Inkluderer også en briefing og introduksjon, med totalt ca. en times tid på plassen, inkl. flyging: 2500.-
Slep for seilflygere Slep pr. 100 meter Beregnet pr. Påbegynt 100 meter. Min. 300 meter, opp til 600 meter:

Slep fra 600 meter til 1200 meter. Pris pr. 100 meter:

Slep over 1200 meter. Pris pr. 100 meter:

55,-

 

30,-

 

55,-

Bruksavgift/landingsavgift Beregnes pr. start 60,-
Overnatting Overnatting ved klubbens internat på Notodden Seilflysenter, pr. natt. Medlemmer med årskort, elever med pakkepris, klubbvakt, instruktør, SSFK slepeflyger. Bluesfestival. 75,-. Årskort gir 1. prioritet!* 0,-
Medlemmer uten årskort/natt (Notodden Bluesfestival 150,-/natt/seng.) * 100,-
Leie av enkeltrom, 4 senger for medl. med årskort*, om avt. på forhånd og ledig kapasitet. Bluesfestival 500,- 150,-
Enkeltrom for medlemmer uten årskort, om avt. på forhånd og ledig kapasitet. Bluesfestival 800,-. 250,-
Enkeltrom for ikke-medlemmer, innkreves på stedet av klubbvakt eller instruktør, eventuelt kr. 150,-/seng/natt utenom høysesongene. Notodden Bluesfestival: 250,-/seng/natt, ev. 1.000,-/rom. Betales til 2500.22.04331, mrk. overnatting. 500,-
Camping
*Tillegg for strøm
Camping på klubbens område, adgang til dusj /toalett, strøm* Medlemmer av SSFK med fullt eller privateier årskort* gratis med telt eller vogn, eks. strøm. Medlemmer uten årskort/venner 50,-/natt/person (Bluesfestivalen 100,-/natt/person). Langtid campingvogner uten årskort i SSFK: 600,-/1.200,- for måned/sommersesong. Strøm etter forbruk i tillegg på sesongleie. Vinteropplag 15/9-15/3: 600,-+strøm. Strømpris for 2013kr 1,25 pr kWh 50,-
Camping andre, ikke-medlemmer /natt/person (Bluesfestivalen 100,-/natt/person). 75,-
Hangarleie Plass for seilfly i klubbens hangar på Notodden seilflysenter. Kontakt Bookingsjef Dag Bråthen 99472128 I sesongen 1.4 – 31.10, per måned 330,-
Utenom sesong, per måned 210,-
Utleie av seilfly Seilflyutleie til konkurranser / kurs Brev / epost til klubben for styrebehandling.
Betalingsbetingelser Medlemmer Innbetalinger:
Sandefjord Seilflyklubb: 2500.22.04323 – Årskort, slep, flyleie, bestilte turer.
Notodden Seilflysenter (NOSS): 2500.22.04331 – Overnatting, camping, senteret.Kvitteringer for utlegg for klubben sendes ny kasserer Haldor Lønningdal.  . .  Kasserer kontaktes også ved behov for betalingsordning: Epost til: haldor @ halair.com.    (Skriv epost adressen inn uten mellomrom i ditt epost program). Telefon: 92 89 00 23.

 

Ikke-medlemmer Innkreves på stedet av klubbvakt eller instruktør

 

Facebooktwittermail
Facebook