Lørdagsflyging. Tom Arne sleper og Ola instruerer.