Lørdagsflyging. Slepeflyet ute av drift, men muligens klar ved 13-tiden.